Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 46 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 46 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với các nội dung như sau:

 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 1. Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 46 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thông tin chi tiết như sau:

STT Số thửa Diện tích Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất (đồng) Tiền đặt trước (đồng/thửa) Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/thửa)
I.         Khu trung tâm hành chính huyện Mộc Châu
  Biệt thự (Lô góc)          
  ODB-28          
1 Thửa 01 290,3 6.148.000 1.784.764.400 270.000.000 500.000
  Liền kề (Lô thường)          
  ODL-54          
2 Thửa 52 156,6 6.267.000 981.412.200 150.000.000 500.000
3 Thửa 59 156,0 6.267.000 977.652.000 150.000.000 500.000
  Liền kề (Lô góc)          
  ODL-54          
4 Thửa 60 152,9 6.935.000 1.060.361.500 160.000.000 500.000
Tổng 755.8 4.804.190.000 730.000.000
II.      Khu dân cư và Hồ sinh thái
5 07 248,5 6.081.000 1.511.128.500 230.000.000 500.000
Tổng 248.5 1.511.128.500 230.000.000
III.   Khu nhà ở Thảo Nguyên
LK 01  
Lô thường  
6 Thửa số 39 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
7 Thửa số 40 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
8 Thửa số 41 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
9 Thửa số 42 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
10 Thửa số 43 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
11 Thửa số 44 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
12 Thửa số 45 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
13 Thửa số 46 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
14 Thửa số 47 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
15 Thửa số 48 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
Lô góc
16 Thửa số 49 85,7 17.100.000 1.465.470.000 220.000.000 500.000
Lô tiếp giáp khuôn viên cây xanh
17 Thửa số 38 75,0 16.500.000 1.237.500.000 190.000.000 500.000
LK2
Lô thường
18 Thửa số 25 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
19 Thửa số 26 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
20 Thửa số 27 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
21 Thửa số 28 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
22 Thửa số 29 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
23 Thửa số 30 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
24 Thửa số 31 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
25 Thửa số 32 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
26 Thửa số 33 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
27 Thửa số 34 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
28 Thửa số 35 75,0 15.000.000 1.125.000.000 170.000.000 500.000
Lô góc
29 Thửa số 24 92,3 17.100.000 1.578.330.000 240.000.000 500.000
Lô tiếp giáp khuôn viên cây xanh
30 Thửa số 36 75,0 16,500,000 1,237,500,000 247,000,000 500.000
Tổng 1.903,0 29.143.800.000 4.410.000.000
VI. Khu đất ở hai bên tuyến đường từ Quốc lộ 6 đi Quốc lộ 43 phía sau khách sạn Mường Thanh
31 Thửa số 8 125,8 30.100.000 3.786.580.000 570.000.000 500.000
32 Thửa số 9 130,0 30.100.000 3.913.000.000 590.000.000 500.000
33 Thửa số 10 140,0 30.100.000 4.214.000.000 630.000.000 500.000
34 Thửa số 11 140,0 30.100.000 4.214.000.000 630.000.000 500.000
35 Thửa số 12 150,0 30.100.000 4.515.000.000 680.000.000 500.000
36 Thửa số 13 150,0 30.100.000 4.515.000.000 680.000.000 500.000
37 Thửa số 18 150,0 30.100.000 4.515.000.000 680.000.000 500.000
38 Thửa số 32 140,0 30.100.000 4.214.000.000 630.000.000 500.000
39 Thửa số 33 140,0 30.100.000 4.214.000.000 630.000.000 500.000
40 Thửa số 34 150,8 30.100.000 4.539.080.000 680.000.000 500.000
41 Thửa số 35 126,0 30.100.000 3.792.600.000 570.000.000 500.000
42 Thửa số 37 140,0 30.100.000 4.214.000.000 630.000.000 500.000
43 Thửa số 39 140,0 30.100.000 4.214.000.000 630.000.000 500.000
44 Thửa số 42 150,0 30.100.000 4.515.000.000 680.000.000 500.000
45 Thửa số 44 150,0 30.100.000 4.515.000.000 680.000.000 500.000
46 Thửa số 47 150,0 30.100.000 4.515.000.000 680.000.000 500.000
Tổng 2.272,6 68.405.260.000 10.270.000.000
 • Tổng diện tích của 46 thửa đất đấu giá là: 179,9 m2.
 • Tổng giá khởi điểm 46 thửa đất: 864.378.600 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ tám trăm sáu mươi tư triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn sáu trăm đồng).

Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
 • Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 1. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá theo đúng quy định.
 1. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất đăng ký, giá trả theo đơn giá 01m2 đất.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
 • Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản trong 02 ngày liên tiếp là ngày 17/11 và ngày 18/11/2022 (giờ hành chính).
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ ngày 11/11/2022 đến 17h00 phút ngày 23/11/2022.
 • Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.
 • Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;

+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mộc Châu: https://mocchau.sonla.gov.vn//;

+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.

 • Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu trước 17h00’ngày 23/11/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 23/11/2022, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước:

– Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 phút ngày 23/11 đến 11h30 phút ngày 25/11/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11 đến 11h30 phút 25/11/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Số tài khoản: 110600409666.

+ Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu.

+ Nội dung:Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại khu…….. huyện Mộc Châu”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VietinBank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11 giờ 30 phút ngày 25/11/2022.

 1. Thời gian xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: Chiều ngày 25/11/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.
 2. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 26/11/2022 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu, địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

    Mọi thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3 – Toà nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0363 022.775.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu, địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.866.489.

Bài viết liên quan