Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 31 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất khu Vàn Gợi – Đồng Quân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây kính mời các Nhà đầu tư có đủ điều kiện theo các quy định pháp luật hiện hành tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

 1. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây; Địa chỉ: Số 01 Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây; Địa chỉ: Số 09 Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

    – Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở đối với 31 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất khu Vàn Gợi – Đồng Quân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Cụ thể:

STT Ký hiệu lô đất, thửa đất đấu giá Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi

điểm

(đồng/m2)

Tổng giá trị theo giá khởi điểm

(đồng/thửa)

 

Tiền đặt trước

(đồng/thửa)

 

 

 

Bước giá

(đồng/m²)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)
I LÔ TT-01 1.278,60   35.940.300.000      
1 GA-02 139,50 29.000.000 4.045.500.000 809.100.000 200.000 500.000
2 A-02 94,10 28.000.000 2.634.800.000 526.960.000 200.000 500.000
3 A-03 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
4 A-04 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
5 A-05 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
6 A-06 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
7 A-07 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
8 A-08 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
9 A-09 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
10 A-10 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
11 A-11 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
12 A-12 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
13 A-13 95,00 28.000.000 2.660.000.000 532.000.000 200.000 500.000
II LÔ TT-02 1.184,50   37.521.000.000      
1 GA-03 139,50 33.000.000 4.603.500.000 920.700.000 200.000 500.000
2 A-14 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
3 A-15 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
4 A-16 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
5 A-17 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
6 A-18 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
7 A-19 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
8 A-20 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
9 A-21 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
10 A-22 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
11 A-23 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
12 A-24 95,00 31.500.000 2.992.500.000 598.500.000 200.000 500.000
III LÔ TT-19 607,10   17.130.300.000      
1 GP-01 131,50 29.000.000 3.813.500.000 762.700.000 200.000 500.000
2 P-01 90,00 28.000.000 2.520.000.000 504.000.000 200.000 500.000
3 P-02 90,00 28.000.000 2.520.000.000 504.000.000 200.000 500.000
4 P-03 90,00 28.000.000 2.520.000.000 504.000.000 200.000 500.000
5 P-04 89,60 28.000.000 2.508.800.000 501.760.000 200.000 500.000
6 P-05 116,00 28.000.000 3.248.000.000 649.600.000 200.000 500.000
Tổng cộng 3.070,2   90.591.600.000 18.118.320.000    

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT);

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ);

– Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

 1. Hình thức và phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá nhiều vòng theo từng thửa đất.

 1. Thời gian kiểm tra thực địa:
 • Thời gian kiểm tra thực địa: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 21/3/2024, 22/3/2024 (Trong giờ hành chính)
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, xét điều kiện khách hàng:
 • Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/3/2024 đến 17h00’ ngày 28/3/2024 (trong giờ hành chính). Khách hàng có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng một trong hai hình thức sau:

Nộp trực tiếp hồ sơ tại các địa điểm tiếp nhận:

+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú; Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

+ Tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây; Địa chỉ: Số 09 Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú; Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; SĐT: 0917368080. Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17h00’ ngày 28/3/2024. Các trường hợp chuyển tới sau 17h00’ ngày 28/3/2024 sẽ không hợp lệ)

– Thành phần hồ sơ gồm có: Đơn đăng ký đấu giá (theo mẫu có đóng dấu treo của Đơn vị phát hành); bản sao chứng thực hoặc bản sao (có bản chính để đối chiếu) CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn); bản sao chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước (có bản chính để đối chiếu); bản sao phiếu thu đã nộp tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá; Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

+   Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/);

+ Cổng thông tin điện tử Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/);

+   Cổng thông tin điện tử UBND thị xã Sơn Tây (https://sontay.hanoi.gov.vn);

+ Cổng thông tin điện tử của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (http://daugiaanphu.com.vn/).

Xét duyệt điều kiện: Xét tư cách người tham gia đấu giá: 8h00’ ngày 30/3/2024. Niêm yết danh sách người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại mục 2 Thông báo này.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/3/2024 đến 17h00 phút ngày 29/3/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

       + Số tài khoản: 3311129999.

       + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với “số lượng” thửa đất tại “khu đất”, TX Sơn Tây.

Hoặc:

+ Số tài khoản: 110600409666.

+ Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

+ Nội dung: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với “số lượng” thửa đất tại “khu đất”, TX Sơn Tây.

– Ví dụ: “Nguyễn Văn A (0123456789)” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với “01” thửa đất tại khu Vàn Gợi – Đồng Quân, phường Viên Sơn, TX Sơn Tây.

Lưu ý:

Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 29/3/2024.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 31/3/2024 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Sơn Tây – Địa chỉ: Số 01 Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

    Mọi thông tin liên hệ:

    – Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0917.368.080.

    – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây. Điện thoại liên hệ: 02433.834.456/ 02433.830.777./.

 

 

Nơi nhận:      

– Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

– Sở TN&MT TP Hà Nội (Trung tâm CNTT-TN&MT

Hà Nội);

– Cổng thông tin điện tử thị xã Sơn Tây;

– UBND thị xã Sơn Tây;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây;

– Các điểm niêm yết;

– Người tham gia đấu giá;

– Báo in/báo hình;

– Lưu HS, VT./.

    CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

 

Bài viết liên quan