Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Biến Thế, thôn Trung; Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; ao Chăn Nuôi, thôn Khai Thái; ao Phía Nam, thôn Lập Phương, xã Khai Thái; Đường Cả, thôn Phúc Lâm; Thùng Nhèm, Trạm Bơm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến; huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Bài viết liên quan