Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên; Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên kính mời: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực tài chính tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên; Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

  1. Tên đơn vị tổ chức việc đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản

– Đơn vị có tài sản đấu giá QSD đất: Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên.

– Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành Phố Hà Nội.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
  3. Cách thức đấu giá và số vòng đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.
  4. Hình thức và thời hạn sử dụng đất khi trúng đấu giá: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là lâu dài.
  5. Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử

Hồ sơ đấu giá được niêm yết và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng, người tham gia đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại 03 địa chỉ sau:

– Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: dgts.moj.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: tnmtnd.hanoi.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử UBND huyện Phú Xuyên: phuxuyen.hanoi.gov.vn

  1. Giới thiệu quy mô, vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, phí mua hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá đối với các thửa đất.

7.1. Khu đấu giá QSD đất tại Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng.

Khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng với tổng diện tích đất đấu giá là 231,22 m2 với 02 thửa đất, vị trí khu đất nằm cạnh trục chính khu dân cư thôn Nội, cách UBND xã Văn Hoàng khoảng 600m, cách UBND xã Văn Tự, huyện Thường Tín và Quốc lộ 1A khoảng 2,5km.

Vị trí khu đất

 đấu giá 

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)
Khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng 19 131,22 6.900.000 100.000 500.000 181.083.600
29 100,00 11.700.000 100.000 500.000 234.000.000
Tổng   231,22        

       7.2. Khu đấu giá QSD đất tại Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến

Khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến với tổng diện tích đất đấu giá là 916,70 m2 với 09 thửa đất, khu đất có mặt tiếp giáp đường tỉnh lộ 428 (trục đường đi liên xã Bạch Hạ, Tri Thủy, Minh Tân và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cách Quốc lộ 1A khoảng 1,5km.

Vị trí khu đất

 đấu giá 

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

 

 

Khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến

 

 

 

 

 

1 134,70 35.700.000 100.000 500.000 961.758.000
2 100,00 32.600.000 100.000 500.000 652.000.000
3 100,00 32.600.000 100.000 500.000 652.000.000
4 100,00 32.600.000 100.000 500.000 652.000.000
5 100,00 32.600.000 100.000 500.000 652.000.000
6 100,00 32.600.000 100.000 500.000 652.000.000
9 95,00 22.400.000 100.000 500.000 425.600.000
55 93,50 22.400.000 100.000 500.000 418.880.000
56 93,50 22.400.000 100.000 500.000 418.880.000
Tổng   916,70        

      

 

       7.3. Khu đấu giá QSD đất Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy.

Khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 3.421,14 m2 với 24 thửa đất, vị trí khu đất nằm trong khu dân cư thôn Bái Đô, xã Tri Thủy. Cách đường tỉnh lộ 428B và chợ Bái khoảng 150m, cách trụ sở UBND xã Tri Thủy khoảng 1km. Là nơi tập trung với nghề truyền thống giết mổ gia súc (trâu, bò..) lớn nhất miền Bắc cung cấp thực phẩm cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

 

 

 

 

 

Khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
3 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
4 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
5 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
6 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
7 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
8 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
9 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
10 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
11 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
12 137,50 20.400.000 100.000 500.000     561.000.000
13 158,94 22.700.000 100.000 500.000     721.587.600
14 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
15 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
16 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
17 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
18 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
19 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
20 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
21 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
22 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
23 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
24 143,00 20.400.000 100.000 500.000     583.440.000
25 176,70 22.700.000 100.000 500.000     802.218.000
Diện tích đấu giá   3421,14        

7.4. Khu đấu giá QSD đất Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ.

Khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ với tổng diện tích đất đấu giá là   1.131,82 m2 với 10 thửa đất, vị trí khu đất thuộc làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, nằm cạnh trường Tiểu học xã Chuyên Mỹ đang xây dựng, đối diện là Trường Trung học cơ sở xã Chuyên Mỹ, cách UBND xã Chuyên Mỹ khoảng 600m.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

 

 

 

 

 

 

 

Khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ

06 115,00 15.900.000 100.000 500.000 365.700.000
10 115,00 15.900.000 100.000 500.000 365.700.000
15 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
16 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
19 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
22 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
23 115,00 12.000.000 100.000 500.000 276.000.000
25 108,37 12.000.000 100.000 500.000 260.088.000
27 108,25 12.000.000 100.000 500.000 259.800.000
36 110,20 12.000.000 100.000 500.000 264.480.000
Diện tích đấu giá   1.131,82        

7.5. Khu đấu giá QSD đất Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên.

Khu Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là  278,47m2 với 03 thửa đất. Khu đất đấu giá có mặt tiếp giáp với đường bê tông rộng khoảng 6m, nằm trong khu dân cư tiểu khu Đại Nam, cách Quốc lộ 1A khoảng 600m.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên 12 95,40 9.000.000 100.000 500.000 171.720.000
25 95,00 9.000.000 100.000 500.000 171.000.000
33 88,07 9.000.000 100.000 500.000 158.526.000
Tổng   278,47        

       7.6. Khu đấu giá QSD đất Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc.

Khu Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là  1994,93m2 với 16 thửa đất, vị trí khu đất nằm trong khu dân cư thôn Tư Sản thuộc làng nghề tiểu thủ công nghiệp mây tre giang đan guột tế xuất khẩu cách trụ sở UBND xã Phú Túc khoảng 300m.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc 01 123,93 11.600.000 100.000 500.000 287.517.600
02 120,00 11.600.000 100.000 500.000 278.400.000
03 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
06 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
07 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
08 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
09 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
10 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
11 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
14 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
17 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
18 124,80 11.600.000 100.000 500.000 289.536.000
20 144,32 12.300.000 100.000 500.000 355.027.200
23 126,14 11.600.000 100.000 500.000 292.644.800
29 117,68 11.600.000 100.000 500.000 273.017.600
31 114,86 11.600.000 100.000 500.000 266.475.200
Tổng   1.994,93        

7.7. Khu đấu giá QSD đất Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung

Khu Đồng Mèo Trung Lập, xã Tri Trung với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 1.055,53m2 với 09 thửa đất, vị trí khu đất nằm trong khu dân cư thôn Trung Lập, cách trụ sở UBND xã Tri Trung khoảng 400m, cách đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) (đường Cienco 5) khoảng 1,5km, cách quận Hà Đông khoảng 25km.

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2) Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Phí mua hồ sơ đấu giá (đ/thửa đất) Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung 3 123,33 9.700.000 100.000 500.000 239.260.200
6 128,62 9.700.000 100.000 500.000 249.522.800
7 130,38 9.700.000 100.000 500.000 252.937.200
28 110,00 9.700.000 100.000 500.000 213.400.000
56 110,00 9.700.000 100.000 500.000 213.400.000
59 110,00 9.700.000 100.000 500.000 213.400.000
62 110,00 9.700.000 100.000 500.000 213.400.000
63 110,00 9.700.000 100.000 500.000 213.400.000
64 123,20 9.700.000 100.000 500.000 239.008.000
Tổng   1.055,53        

      

  1. Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, thăm thực địa, xét điều kiện khách hàng:

– Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/02/2023 đến 17h00′ phút ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú: Từ ngày 06/02/2023 đến 17h00′ phút ngày 22/02/2023.

+ Tại trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 06, 09, 13, 16, 20, 21, 22/02/2023.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong ba ngày: 22/02/2023; 23/02/2023 và đến 17h00′ phút ngày 24/2/2023 (trong giờ hành chính).

– Hình thức nộp tiền đặt trước:

Nộp tiền trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú hoặc nộp, chuyển khoản vào 02 số tài khoản sau:

+ Số tài khoản: 110600409666 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 080226789999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)...” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất ở đối với (thửa đất số…) tại…(khu đất đấu giá), thôn….., xã……, huyện Phú Xuyên.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống 02 ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN Nam Thăng Long – PGD Tố Hữu hoặc Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00’ ngày 24/2/2023.

– Thời gian kiểm tra thực địa: Khách hàng có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá  tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 21/02/2023; 22/2/2023.

– Xét tư cách khách hàng vào 17h30 phút ngày 24/02/2023. Niêm yết danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

  1. Phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá, hình thức bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

9.1. Phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Tham khảo thông tin mời tham gia đấu giá tại 03 địa chỉ sau:

– Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp: dgts.moj.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: sotnmt.hanoi.gov.vn

– Cổng thông tin điện tử UBND huyện Phú Xuyên: phuxuyen.hanoi.gov.vn

       9.2. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại các địa điểm sau:

       – Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên (đối diện Nhà Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên), địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

  9.3. Hình thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú) qua hai hình thức:

–  Nộp hồ sơ trực tiếp tại:

+ Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên, địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên. (Lưu ý: Buổi sáng thứ Ba ngày 21/02/2023 chuyển địa điểm sang Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên)

+  Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

– Nộp bằng hình thức gửi thư bảo đảm đến địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ theo quy định của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt và Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú ban hành, bao gồm:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Chứng từ mua hồ sơ đấu giá;

– Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước (trừ trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ – sau 17h00 phút ngày 22/2/2023 đề nghị  khách hàng chụp ảnh chứng từ  xác nhận đã nộp khoản tiền đặt trước (Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền/Màn hình điện thoại thể hiện giao dịch thành công,….) và gửi vào Zalo của Công ty theo số điện thoại: 0363.022.775. Nếu khách hàng không sử dụng Zalo đề nghị liên hệ trực tiếp cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo số điện thoại trên để được hướng dẫn).

– Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

– Văn bản xác nhận thông tin nơi cư trú của chính quyền địa phương.

Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư bảo đảm phải được Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú nhận trước 17h00 phút ngày 22/2/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00 phút ngày 22/2/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ đó.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

– Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07 giờ 30 phút, ngày 25/2/2023 (Thứ Bảy).

– Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Đề nghị khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục vào phòng đấu giá. 

Các thông tin chi tiết xin liên hệ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 091.233.3868.

– Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0363.022.775./.

Bài viết liên quan