Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu tái định cư Trúc Lâm, phường Trúc Lâm (thuộc MBQH chi tiết khu TĐC Trúc Lâm tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt tại Quyết định số 14643/QĐ-UBND ngày 17/12/2021)

Bài viết liên quan