Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO về việc mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở gồm 14 lô đất (Từ lô 15 đến 28) Khu đất đấu giá theo MBQH chi tiết xây dựng đất ở tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn Đồng Kim, thôn Án Đỗ, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Bài viết liên quan