Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá QSD đất quy hoạch đất ở MBQH kèm theo Quyết định số 3036, 3037/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 và MBQH kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 thuộc xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Bài viết liên quan