Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

20/12/2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đối với 13 lô đất tại MBQH khu dân cư thôn Lưu Phúc, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đối với 13 lô đất tại MBQH khu dân cư thôn…
20/12/2019

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM…
20/12/2019

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————…
20/12/2019

Đơn đăng ký tham gia đấu giá

Đang update
20/12/2019

Quy chế đấu giá

Đang update