Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 381 (ô số 10), tờ bản đồ số 28; diện tích 80 m2; địa chỉ: khu tái định cư số 1 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường), xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 381 (ô số 10), tờ bản đồ số 28; diện tích 80 m2; địa chỉ: khu tái định cư số 1 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường), xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 262, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 48, tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

1.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 381 (ô số 10), tờ bản đồ số: 28; diện tích 80m2; mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; địa chỉ: Khu tái định cư số 1 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường), xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: CN 934258, số vào sổ cấp GCN: CS-01049 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 12/07/2018 mang tên bà Nông Thị Bền. Vị trí thửa đất: Phí trước tiếp giáp vỉa hè đường có cạnh dài 05 mét, bên phải tiếp giáp thửa đất số 380 có cạnh dài 16 mét, bên trái tiếp giáp thửa đất số 382 có cạnh dài 16 mét, phía sau tiếp giáp thửa 404 có cạnh dài 05 mét.

Tài sản gắn liền với đất là nhà cấp IV, loại 1, xây dựng 03 tầng năm 2019, diện tích sản 80 m2, tổng diện tích xây dựng: 252 m2. Tài sản gắn liền với đất chưa được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng.

(Chi tiết tài sản theo biên bản về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản lập hồi 08 giờ 45 phút ngày 21/06/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hình thức “có sao bán vậy”, bàn giao cho người mua theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

– Cá nhân, tổ chức có yêu cầu và được tổ chức đấu giá tài sản cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá thì phải trả chi phí dịch vụ cho tổ chức đấu giá tài sản theo thỏa thuận giữa các bên (Điều 67 Luật đấu giá tài sản 2016).

1.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

1.3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên bộ hồ sơ).

1.4. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

1.5. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

Mức giá trên là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Các chi phí liên quan đến việc đi xem tài sản, bàn giao, tháo dỡ, đăng ký quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất, đăng ký chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí công chứng, nghĩa vụ nộp các loại thuế (thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân) và các loại thuế, phí khác … (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Bên B thu tiền bán hồ sơ đấu giá, nhận tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính).

– Thời gian: Ngày 27/07/2023 và ngày 28/07/2023.

– Địa điểm: khu tái định cư số 01 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

(Khách hàng liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Lạng Sơn).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính).

– Thời gian: Từ 08h00’ ngày 18/07/2023 đến 17h00 phút ngày 31/07/2023.

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

– Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp, đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Lạng Sơn.

  Lưu ý: Khi đi mua hồ sơ, khách hàng phải xuất trình CMND/CCCD; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy giới thiệu của tổ chức (trường hợp người đi mua hồ sơ không phải là đại diện của Tổ chức) để xác định chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

6. Thời gian nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):

Thời gian: Từ 08h00 phút đến 17h00 phút ngày 02/08/2023.

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Lưu ý: Trước khi nộp phiếu trả giá, khách hàng cần nộp lại bản sao chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước theo đúng quy định mới được nộp phiếu trả giá.

7. Thời gian, phương thức nộp khoản tiền đặt trước:

– Thời gian: Từ ngày 31/07/2023, 01/08/2023 và đến 17h00’ ngày 02/08/2023.

– Phương thức: Khoản tiền đặt trước được nộp bằng hình thức chuyển khoản trong thời gian quy định vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn:

  • Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
  • Số tài khoản: 35110000908740
  • Mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Lạng Sơn.
  • Nội dung: “Họ và tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Lạng Sơn tính đến 17h00 phút ngày 02/08/2023.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

– Thời gian: Hồi 10 giờ 00 phút, ngày 03/08/2023 (Thứ Năm).

– Địa điểm: Hội trường tầng 02 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 48, tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Lưu ý:

– Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 20 phút để làm thủ tục vào cuộc đấu giá;

– Khi đến tham dự buổi công bố giá khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá;

– Tại buổi công bố giá nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Trước ngày tổ chức đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, chi phí thù lao cho tổ chức đấu giá tài sản (việc bán đấu giá tài sản sẽ chấm dứt, người đăng ký đấu giá được trả lại số tiền đã đặt cọc). Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Phí tổn thực tế do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 262, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. SĐT: 02053.855.666.

Bài viết liên quan