Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 19 lô đất ở tại vùng quy hoạch Đồng Vịnh, Long Sơn, Đồng Hòa, Tân Mỹ, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức Thọ giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 19 lô đất ở tại vùng quy hoạch Đồng Vịnh, Long Sơn, Đồng Hòa, Tân Mỹ, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

 

TT

 

Lô số

 

Diện tích

(m2)

 

Giá khởi điểm (đồng/lô)

 

Tiền đặt trước (đồng)

 

Bước giá

(đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô đất)  

Ghi chú

I Vùng QH Thôn Đồng Vịnh
1 2 216 345,600,000 69,000,000 17,000,000 200.000
2 3 245.3 392,480,000 78,000,000 19,000,000 200.000
3 4 252.3 403,680,000 80,000,000 20,000,000 200.000
4 5 251.9 403,040,000 80,000,000 20,000,000 200.000
5 9 359.7 575,520,000 115,000,000 28,000,000 500.000
II Khu vực thôn Long Sơn
1 1 200.77 381,463,000 76,000,000 19,000,000 200.000
2 2 200.33 380,627,000 76,000,000 19,000,000 200.000
3 3 200.33 380,627,000 76,000,000 19,000,000 200.000
4 4 200.33 380,627,000 76,000,000 19,000,000 200.000
5 5 200.33 380,627,000 76,000,000 19,000,000 200.000
6 6 201.1 458,508,000 91,000,000 22,000,000 200.000 2 mặt đường
7 9 223.64 424,916,000 84,000,000 21,000,000 200.000
8 10 215.22 408,918,000 81,000,000 20,000,000 200.000
9 11 223.92 425,448,000 85,000,000 21,000,000 200.000
10 12 216.09 410,571,000 82,000,000 20,000,000 200.000
11 14 216.32 411,008,000 82,000,000 20,000,000 200.000
12 15 216.37 411,103,000 82,000,000 20,000,000 200.000
III Khu vực thôn Tân Mỹ
1 3 336.4 437,320,000 87,000,000 21,000,000 200.000
2 4 345.1 448,630,000 87,000,000 22,000,000 200.000
Tổng 19 lô 4521.45 7,860,713,000 1,563,000,000

 

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, +3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (theo hộ khẩu).

 1. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 08/12/2022 và ngày 09/12/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Tân Dân hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

(Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá).

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, phát phiếu trả giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ ngày 30/11/2022 đến 16h30 phút ngày 12/12/2022 tại Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, huyện Đức Thọ và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá vào thùng phiếu:

Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 12/12/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

*  Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm có:

 1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ và các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ và tên.
 2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 3. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 4. Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 5. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.
 6. Phiếu trả giá (Mẫu phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có đóng dấu treo của Công ty được đựng vào phong bì dán kín).
 7. Phiếu đăng ký lô đất.

Lưu ý:

Phong bì đựng phiếu trả giá và hồ sơ nêu trên được bỏ chung vào 01 phong bì lớn dán kín và bỏ vào thùng phiếu.

Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ (sau 16h30 ngày 12/12/2022) thì nộp lại bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

Phiếu đăng ký lô đất chỉ áp dụng với trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và phải nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh trước 17h00 phút ngày 14/12/2022.

 1. Thời gian niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 12/12/2022 tại Hội trường UBND xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Khách hàng bỏ hồ sơ và phiếu trả giá sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày: Ngày 12/12, 13/12 và đến 17h00 phút ngày 14/12/2022.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Số tài khoản: 1031405960.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ”.

  Lưu ý:

Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

–  Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Vietcombank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú- Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tính đến 17h00 phút ngày 14/12/2022.

– Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì khách hàng phải nộp lại Phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước 17h00 phút ngày 14/12/2022 (Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và không nộp lại phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá 03 lô đất: Lô đất số 2 (tiền đặt trước là 69.000.000 đồng), lô đất số 3 (tiền đặt trước là 78.000.000 đồng), lô đất số 4 (tiền đặt trước là 80.000.000 đồng) tại Vùng QH Thôn Đồng Vịnh, nhưng Ông Nguyễn Văn A chỉ nộp 02 khoản tiền đặt trước với tổng số tiền là 160.000.000 đồngkhông nộp lại phiếu đăng ký lô đất thì các khoản tiền đặt trước đó được xác định là nộp để đăng ký tham gia đấu giá cho 02 lô đất số 2, 3 với tổng số tiền đặt trước là 147.000.000 đồng, còn thừa 13.000.000 đồng tuy nhiên không đủ để xét cho lô đất còn lại vì vậy 01 lô còn lại: lô 4 không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 15/12/2022 (Thứ Năm).
 • Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý:

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá; Nộp lại Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Khách hàng đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, số điện thoại: 0915.102.408 – 0934.422.626.

Bài viết liên quan