Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

        1. Nhận yêu cầu của khách hàng.

          – Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu về đấu giá tài sản;

          – Nhận hồ sơ, tài liệu của khách hàng (tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật);

          – Yêu cầu người có tài sản, người có nhu cầu đấu giá phải cung cấp hồ sơ pháp lý/ giấy chứng nhận về tài sản, chứng minh quyền sở hữu/sử dụng tài sản và quyền được đấu giá tài sản;

          – Tư vấn cho khách hàng hướng thực hiện việc đấu giá tài sản;

          – Thỏa thuận chi phí phát sinh thực tế đối với khách hàng từ khi ký kết hợp đồng, cho đến khi thông báo công khai việc đấu giá tài sản và các chi phí khác nhưng không vượt quá khung thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài Chính.

         2. Phân công chuyên viên, thư ký đấu giá viên nghiên cứu hồ sơ.

          – Phân công cho thư ký đấu giá viên hoặc chuyên viên phụ trách lĩnh vực đấu giá tài sản phù hợp để nghiên cứu hồ sơ:

          + Tìm hiểu đặc điểm pháp lý, hồ sơ, tài liệu về tài sản cần đấu giá;

          + Thẩm tra, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu liên quan do Khách hàng cung cấp, so sánh với yêu cầu của công ty và quy định của pháp luật.

          – Nếu phát hiện có nội dung không hoàn chỉnh, tài liệu, hồ sơ không đầy đủ thì phải yêu cầu khách hàng hoàn thiện hồ sơ;

          – Nếu phát hiện có dấu tích sửa chữa, làm giả hồ sơ, giấy tờ hoặc thông tin không đúng thì cần phải xác minh, làm rõ.

         3. Xác định giá khởi điểm.

          – Việc xác định giá khởi điểm có thể trên cơ sở khách hàng cung cấp (đối với trường hợp khách hàng tự xác định mức giá khởi điểm) hoặc trên cơ sở quy định của pháp luật về thẩm định giá – do cơ quan có thẩm quyền, hoặc Tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định.

          – Xác định giá khởi điểm là căn cứ để tiến hành đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

         4. Chuẩn bị đấu giá.

          – Sau khi có đầy đủ thông tin về tài sản đấu giá, Công ty ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với khách hàng và tiến hành các thủ tục để chuẩn bị đấu giá.

          – Các nội dung công việc chuẩn bị đấu giá gồm:

          + Niêm yết, thông báo công khai thời gian, địa điểm, đặc điểm tài sản đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở Công ty, nơi truwg bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá kể từ ngày đăng báo lần thứ hai;

          + Tổ chức bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Bán hồ sơ và thu tiền đặt trước, lập danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá;

          + Tổ chức cho khách hàng xem tài sản đấu giá;

          + Chuẩn bị hội trường và hồ sơ, giấy tờ cho việc thực hiện cuộc đấu giá tài sản.

         5. Tiến hành đấu giá tài sản.

          – Hình thức đấu giá tài sản:

           + Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

          + Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

          +  Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

          + Đấu giá trực tuyến.

          – Phương thức đấu giá bao gồm:

         + Phương thức trả giá lên;

         + Phương thức đặt giá xuống.

          – Trình tự tiến hành cuộc đấu giá:

   Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

        – Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

        – Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

        – Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

        – Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

        – Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

        –  Phát phiếu cho người tham gia đấu giá;

        – Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

        – Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu

        – Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo đúng quy định tại Điều 41, 42, 43 Luật đấu giá tài sản phù hợp với hình thức đấu giá.

         6. Kết thúc đấu giá.

          – Lập biên bản đấu giá thành (có chữ ký của các bên liên quan và có sự phê duyệt của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty);

          – Lập biên bản giao nhận tài sản / hồ sơ giấy tờ có liên quan đến tài sản có sự phê duyệt của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty;

          – Trả lại tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá và thu lại tiền đặt trước đối với các trường hợp vi phạm Phương án, Quy chế đấu giá (nếu có);

          – Soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

          – Tiến hành bàn giao hồ sơ, giấy tờ và tài sản cho người trúng đấu giá – thu tiền đấu giá thành;

          – Thanh lý hồ sơ đấu giá tài sản với người có tài sản đấu giá;

          – Lưu trữ hồ sơ đấu giá theo đúng quy định

Bài viết liên quan