Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở thuộc Quy hoạch khu dân cư Vùng Nương Xuông, thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh và 01 lô đất ở tại khu quy hoạch dọc đường Tỉnh Lộ 3, thôn Liên Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà.

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng 04 lô đất tại vùng Quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Phổ

(Đợt 1, năm 2023) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 01, ngõ 01 đường  Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

          Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. Địa chỉ: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Nghi Xuân, Phòng Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch cùng các phòng ban có liên quan phối hợp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Phổ (Đợt 1, năm 2023));

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 04 lô đất tại vùng Quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Phổ (Đợt 1, năm 2023) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

 

TT Lô quy hoạch Diện tích (m2) Giá khởi điểm

(đồng/lô đất)

Bước giá

(đồng)

Tiền đt trước

(đồng/lô đất)

Tiền hồ sơ

(đồng/hs/lô đất)

Ghi chú
1. Vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân xư thôn Trường An
1 24 270,4 1.487.200.000 60.000.000   290.000.000 500.000 Số thửa: 101

Tờ bản đồ số: 2

2. Vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư vùng Kỳ Xương Cơm, thôn Ninh Hòa
2 48 292,0 1.022.000.000 45.000.000   200.000.000 500.000 Số thửa: 177

Tờ bản đồ số: 21

3. Vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư thôn Kiều Vân
3 03 225,2 675.600.000 30.000.000 100.000.000 500.000 Số thửa: 393

Tờ bản đồ số: 31

4 04 208,3 624.900.000 25.000.000 100.000.000 500.000 Số thửa: 396

Tờ bản đồ số: 31

Tổng cộng: 995,9 3.809.700.00   690.000.000  

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, + 3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

  1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của các lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất Đai,  có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

– Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (nếu cá nhân đó ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật).

  1. Hình thức và phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày: Ngày 20/7/2023 và ngày 21/7/2023.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Xuân Phổ hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, phát phiếu trả giá. (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2023;

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ và Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và hồ sơ tham gia vào hòm phiếu:

– Thời gian: 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2023.

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

– Hình thức nộp phiếu trả giá: Nộp trực tiếp tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

Lưu ý:

Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ không tiếp nhận và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các phiếu trả giá này.

– Các trường hợp nộp phiếu trả giá sau 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2023 được coi là không hợp lệ và không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.
  2. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày: Từ ngày 27/7, 28/7 và đến 17 giờ 00 phút ngày 31/7/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Cty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú

+ Số tài khoản: 3311129999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước đối với (số lượng lô đất đấu giá)…… tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân”.

Lưu ý:

Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Vietcombank của Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 31/7/2023.

– Trường hợp người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã nộp hồ sơ, phiếu trả giá thì phải nộp lại Bản sao Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

– Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì trước 17 giờ 00 phút ngày 31/7/2023 phải nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất người tham gia đấu giá đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó.

– Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký mà không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà người tham gia đấu giá đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá và đã bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

Ví dụ:

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá 04 lô đất (Lô 24,48,3,4) tại vùng Quy hoạch dân cư thôn Trường An, thôn Ninh Hòa, thôn Kiều Văn xã Xuân Phổ với tổng số tiền đặt trước của 04 lô đất này là 690.000.000 đồng. Tuy nhiên, người tham gia đấu giá chỉ nộp khoản tiền đặt trước là 400.000.000 đồng và không đủ cho 04 lô đất đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp lại phiếu đăng ký lô đất tham gia đấu giá cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất có đủ điều kiện đấu giá sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cụ thể như sau:

Người tham gia đấu giá sẽ đủ điều kiện tham gia đấu giá 03 lô đất là lô 48,3,4 (Tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 400.000.000 đồng) và người tham gia đấu giá sẽ bị loại tư cách tham gia đấu giá của 01 lô đất là lô 24 thôn Trường An, xã Xuân Phổ.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 01/8/2023 (Thứ Ba).

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

Lưu ý: 

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, người tham gia đấu giá phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước (Bản sao).

Tại buổi công bố giá, nếu người tham gia đấu giá vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Người tham gia đấu giá đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 01, ngõ 01 đường  Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0906.275.789 – 0934.422.626.

Bài viết liên quan