Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất của 11 lô đất thuộc vùng quy hoạch Nhà Lay Trên thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất của 11 lô đất thuộc vùng quy hoạch Nhà Lay Trên

thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức Thọ giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Thị Trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất của 11 lô đất thuộc vùng quy hoạch Nhà Lay Trên thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

 

TT

 

Lô số

 

Diện tích

(m2)

 

Giá khởi điểm (đồng/lô)

 

Tiền đặt trước (đồng)

 

Bước giá

(đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô đất)  

Ghi chú

Vùng QH Nhà Lay Trên thị trấn Đức Thọ
1 43 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
2 97 155,5 1.828.680.000 365.000.000 91.400.000 500.000 Hai mặt đường
3 98 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
4 99 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
5 100 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
6 101 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
7 130 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
8 131 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
9 132 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
10 133 160 1.568.000.000 313.000.000 78.400.000 500.000
11 134 155,5 1.828.680.000 365.000.000 91.400.000 500.000 Hai mặt đường
Tổng

11 lô

1.751,0 17.769.360.000 3.547.000.000 888.400.000

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, +3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (theo hộ khẩu).

 1. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp từng lô đất.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

Thời gian: Liên tục trong 02 ngày: ngày 12/6/2023 và ngày 13/6/2023.

 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND thị trấn Đức Thọ hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

(Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá).

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, phát phiếu trả giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ 07h30p ngày 05/6/2023 đến 16h30p ngày 18/6/2023  tại UBND thị trấn Đức Thọ và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá vào thùng phiếu:

Từ 07h30p đến 16h30p ngày 18/6/2023  tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

*  Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm có:

 1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ và các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ và tên.
 2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 3. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 4. Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 5. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.
 6. Phiếu trả giá (Phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có đóng dấu treo của Công ty được đựng vào phong bì dán kín).
 7. Phiếu đăng ký lô đất.

Lưu ý:

Phong bì đựng phiếu trả giá và hồ sơ nêu trên được bỏ chung vào 01 phong bì lớn dán kín và bỏ vào thùng phiếu.

Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi nộp hồ sơ thì nộp lại bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

Phiếu đăng ký lô đất chỉ áp dụng với trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và phải nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh trước 16h30p ngày 20/6/2023.

 1. Thời gian niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 16h30p ngày 18/6/2023 tại Hội trường UBND thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Khách hàng bỏ hồ sơ và phiếu trả giá sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày: Từ ngày 16/6, 19/6 và đến 16h30p ngày 20/6/2023.

 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 3311129999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ”.

  Lưu ý:

Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

–  Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VCB của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30p ngày 20/6/2023.

– Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì khách hàng phải nộp lại Phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước 16h30p ngày 20/6/2023 (Các lô đất khách hàng đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và không nộp lại phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá 03 lô đất: Lô đất số 43 (tiền đặt trước là 313.000.000 đồng), lô đất số 97 (tiền đặt trước là 365.000.000 đồng), lô đất số 134 (tiền đặt trước là 365.000.000 đồng, nhưng Ông Nguyễn Văn B chỉ nộp khoản tiền đặt trước với tổng số tiền là 800.000.000 đồngkhông nộp lại phiếu đăng ký lô đất thì các khoản tiền đặt trước đó được xác định là nộp để đăng ký tham gia đấu giá cho 02 lô đất số 43, 97 với tổng số tiền đặt trước là 678.000.000 đồng, còn thừa 122.000.000 đồng tuy nhiên không đủ để xét cho lô đất còn lại vì vậy 01 lô còn lại lô số 134 không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 8h30p ngày 21/6/2023 (Thứ Tư).
 • Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý:

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá; Nộp lại Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01, đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0906.275.789 – 0934.422.626.

 

Bài viết liên quan